Pagina afdrukken | Sitemap

Hoe werkt het?

Hoou waarkt dizze webstee?

 

Op dizze webstee kuj een koppel taolkaorten bekieken. Op de dag van de prissentaotsie (vrijdag 18 juni 2010) staon der dik honderd op, mor in de kommende maonden zal 't tal an kaorties oetbreid worden.

Boven de kaort van Drenthe kuj twintig Nederlaandse woorden zeein. Dat binnen de leste woorden waor of een taolkaort met de Drèentse woorden van maokt is. Aj op eein van die Nederlaandse woorden klikken, kriej het Drèentse taolkaortie te zeein.

Rechtsboven zeei'j een witte rechthoouk. Aj in het witte vakkie een letter intypen, kommen alle Nederlandse woorden met die begunletter op batterij. Aj daornao op eein van die woordties klikken en dan op zeuiken klikken (het vakkie naost de witte rechthoouk), dan kuj het taolkaortje van het woord zeein.

Aj der niks van begriepen, dan kuj bellen of mailen met het Huus van de Taol. Onder het knoppie contact kuj een vraog stellen of een opmaarking maoken.

 

Hoe werkt deze website?

 

Op deze website kunt u een groot aantal taalkaarten bekijken. Op de dag van de presentatie (vrijdag 18 juni 2010) zijn er ongeveer honderd kaarten gemaakt, maar dat aantal wordt in de komende maanden en jaren verder uitgebreid.

Boven de kaart van Drenthe ziet u twintig Nederlandse woorden staan. Dat zijn de laatste woorden waar een taalkaart met de Drentse woorden van gemaakt is. Als u op één van die Nederlandse woorden klikt, krijgt u het Drentse taalkaartje van het desbetreffende woord in beeld.

Rechtsboven ziet u een witte rechthoek. Als u in het witte vakje een letter intypt, verschijnen alle Nederlandse woorden met die beginletter. Als u vervolgens op één van die woorden klikt en vervolgens op zoeken klikt (het vakje naast de witte rechthoek), dan verschijnt het taalkaartje van het desbetreffende woord in beeld.

Mocht u er niet uitkomen, dan kunt u altijd contact opnemen met het Huus van de Taol. Zie contactinformatie.